• Panahon ng Promosyon: Walang limitadong oras
  • Mga promosyon: Makatanggap ng hanggang 40% para sa bawat kalakalan