• Periudha e promovimit: Nuk ka kohë të kufizuar
  • Promovimet: Merrni deri në 40% për çdo tregti