ដំណឹងក្ដៅៗ

របៀបបង្កើតគណនី និងចុះឈ្មោះជាមួយ Gate.io
មគ្គុទ្ទេសក៍

របៀបបង្កើតគណនី Gate.io ជាមួយអ៊ីម៉ែល ឬលេខទូរស័ព្ទ1. ចូលទៅកាន់ គេហទំព័រ Gate.io ហើយចុចលើ [ចុះឈ្មោះ] ។ 2. ជ្រើសរើស [Email] ឬ [លេខទូរស័ព្ទ] ហើយបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឬលេខទូរស័ព្ទរ...

ព័ត៌មានពេញនិយម