• Peryòd pwomosyon: Pa gen tan limite
  • Pwomosyon: Resevwa jiska 40% pou chak komès